Според  промяната в наредбата за местните данъци и такси данъка за всяка таксиметрова кола в София ще бъде 850 лева, след като през април влезе в сила новия данък върху таксиметров превоз за пътници, всяка община сама трябва да определи  размера на данъка между 300 и 1000 лева на година до 30 октомври.  За тази година, обаче, срокът е променен на 30 септември.  За Бургас налогът ще е с петдесет лева по-висок, т.е. 900 лева. Според така определения данък всяко такси в София ще трябва да плаща по 2,40 лева на ден данък. Данъка ще се внася от фирмата превозвач. Според промените такситата могат да работят легално по три начина – като наети от фирма превозвач, чрез собствено дружество или по договор с фирма превозвач, но за своя сметка. Регистрираната фирма превозвач пък вече отговаря солидарно за вредите, причинени от водачи, работещи от нейно име, но за своя сметка.

Бранша обаче запази привилегията си да внася по-малко ДДС, но се очаква новия данък  да донесе по-големи приходи в сравнение с досегашното корпоративно облагане на таксиметровата дейност.

G-HGK8EBKHTF