Управителният съвет на Българската народна банка прие на свое заседание днес Наредба номер 12 за Регистъра на банковите сметки и сейфове, съобщиха от БНБ. С наредбата се определя редът за подаване и получаване на информация от Регистъра на банковите сметки и сейфове, поддържан от БНБ. Регистърът ще осигурява централизирана информация за номерата на банковите сметки, техните титуляри и упълномощените да се разпореждат със сметките лица, както и за лицата, наематели на сейфове в банки, и техните пълномощници. Информация от регистъра ще могат да получават органите и институциите, посочени в чл. 56а, ал. 3 от Закона за кредитните институции, както и физически и юридически лица относно съдържащите се за тях данни в регистъра. Предвижда се Регистърът на банковите сметки и сейфове да започне да функционира от 1 януари 2017 г.

http://www.novini.bg/news/381097

G-HGK8EBKHTF