Теглене от банкомат е от 22 до 89 ст. 2,16 лв. е средната такса, събирана от банките за откриване на сметка. Ако към нея има издадена и дебитна карта, сумата пада до 1,92 лв. Това показва тарифата за средните такси, обявена от БНБ, чийто шеф е Димитър Радев. Така всеки клиент може да сравни сумите, събирани от обслужващата го банка, с тези на останалите. Банките са длъжни да обявяват ниски такси за основни услуги – например откриване на сметка или преводи по дебитни карти. [ X ]

За обслужване на сметка се събират средно по 2,01 лв. на месец, а при издадена дебитна карта – 1,51 лв. Закриването на сметка струва 3,67 лв., ако е открита преди по-малко от 12 месеца, а е без такса, ако е била отворена преди повече от година. Внасянето на суми до 4594 лв. в офис на банката е без такса, а над този праг излиза по 0,1% за горницата, но не малко от 3,06 лв. и не повече от 195,65 лв. Теглене на пари в брой до 1000 лв. на каса струва 0,89 лв., а над тях се таксува с 0,26% от горницата, но не по-малко от 6 лв. Теглене на пари с дебитна карта на АТМ, обслужван от банката, се таксува с 0,22 лв. Ако устройството е на друга банка – 0,89 лв. Плащания по директен дебит към същата банка се таксуват с 1,24 лв., а към друга – с 2,14 лв. Плащания с дебитна карта на ПОС на банката, където е сметката, струват 0,05 лв., а през ПОС на друга банка – 0,06 лв. Кредитен превод в левове към платежна сметка в същата банка се таксува с 0,97 лв., а чрез онлайн банкиране – 0,40 лв. Плащания на хартиен носител към бюджета струват 1 лев, ако сметката е в същата банка, и 0,45 лв. при онлайн банкиране. Кредитен превод в евро на хартиен носител към същата банка е 2,11 евро, а онлайн – 1,15 евро. При преводи на хартиен носител с вальор процентът на таксата варира от 0,10 до 0,18% върху сумата, а минималният размер се движи от 20 до 202 евро.

https://www.24chasa.bg/novini/article/5814082

G-HGK8EBKHTF