Закъсненията при вписванията в Търговския регистър, които са факт от няколко седмици, рискуват да спънат дейността на десетки компании, които се търгуват на фондовата борса, но и не само на тях.

Забавянето се случва няколко месеца, след като приета на крак законодателна промяна блокира вписването на прехвърлянето на дялове във фирми, а сезонът на общите събрания на акционерите е пред провал, защото зависи от дейността на длъжностните служители на Агенцията по вписванията. Това каза Даниела Пеева, председател на УС на Асоциацията на директорите за връзка с инвеститорите в България (АДВИБ), в предаването на Bloomberg TV Bulgaria – „В развитие“.

Причина за забавянето е законодателна недомислица, но също така и указание на Агенцията по вписванията за промените в закона за счетоводството, с които търговците, неизвършващи дейност през предходната година, бяха освободени от задължението да подават финансов отчет (и да плащат такса), като трябваше единствено да декларират, че нямат дейност до 31 март.

Агенцията пусна указание, че това обстоятелство може да се декларира както със заявление Г2 (което е за годишни финансови отчети), така и със заявление Г1, което е за обявяване на широк кръг от обстоятелства, включително и такива, които не търпят отлагане – покана за общото събрание на акционерите, кредиторите, съобщения за изключване на акционер, промяна в капитала..

След указанията сега компаниите трябваше да започват да подават декларациите, че не са упражнявали дейност (които на практика предоставят информацията, която се съдържа в един финансов отчет), със заявление Г1, което води до задръстване на т. нар. „бърз“ поток.

В последните дни на март са влезли над 200 000 заявления на търговци, които са блокирали дейността, каза Пеева.

https://www.dnes.bg/notifikacii/2018/04/25/krizata-v-tyrgovskiia-registyr-kriza-za-stotici-kompanii.374644

G-HGK8EBKHTF