Борбата с корупцията в България придобива интересни размери, тъй като обикновени държавни чиновници трябва да декларират притежават ли яхти и самолети, както и други чувствителни лични данни в неоправдано голям обем, за които няма предвидена защита. Това става по силата на новия антикорупционен закон, който предизвика силна тревога и недоумение у Професионалното обединение на държавните служители (ПОДС). Затова ПОДС поиска от парламента да направи декларациите по-прости. „Служителите в администрацията ще се занимават с попълването на данни, които невинаги са разбираеми, свързани са със затруднения при набавянето на информация и са смущаващи по своето съдържание. Сложният процес на попълването им, независимо от указанията, също няма логично обяснение“, пише в документа, цитиран от в. „Сега“. Изредени са следните недостатъци:
1. Трудно ще се попълва някогашната цена на придобитите имущества.

2. Собствеността върху ниви и гори не е удостоверена с нотариални актове и често е с неясно разпределение на дялове между наследниците. Ще има и случаи, в които дори служителят е в незнание, че е наследил нещо, но ще носи отговорност.

3. Необяснимо е защо се декларират и средствата в пенсионните фондове, които не могат да се разходват, а и няма човек, който да е наясно колко точно средства има в неговата партида. Подобна ще е ситуацията и със застраховките „Живот“ и др.

4. Не е ясно как да си сигурен в точността на декларираните „налични средства“ на 31.12.2017 г.

5. При напускане служителят трябва да попълни отново декларацията, а след една година от напускането – още веднъж да я подаде. Интересно как ще се залавят напусналите служители, особено ако не са в страната вече.

6. Събраните колосални масиви от чувствителни данни ще изискват специални мерки за защита, които категорично не са осигурени и ще е трудно да се съхраняват, особено в малките общини и кметствата.

7. Създава се огромна група от овластени служители, които ще имат привилегирован достъп до чувствителна информация не само за служителите, но и за целите им семейства. Кой ще контролира тях?! Според ПОДС прицелът в борбата с корупцията е към ниските и средните етажи, които се считат за „виновни до доказване на противното“. Интересно би било колко служители ще напуснат, за да не декларират имуществото на хората, които обичат, казват от ПОДС. За финал чиновническата организация казва и следното: „Корупцията едва ли ще се пребори по този начин. Корупционни нагласи сред служителите се формират от примера на техните началници и от създадената система и наложени практики, в която ги насилват понякога да се впишат, с компромисите, които трябва да направят, за да не си загубят работата.“

Прочети още : https://www.actualno.com/society/chinovnicite-schitat-che-borbata-s-korupcijata-narochno-udrja-po-drebni-dyrjavni-ribi-news_675214.html

G-HGK8EBKHTF