Измененията в ЗКПО от 01.01.2017 г.

Измененията в ЗКПО от 01.01.2017 г.

Измененията в ЗКПО са въведени с преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, публикуван в Държавен вестник, брой 97 от 6.XII.2016 г. По-важните промени са представени в настоящия материал....
Промени при командировките в чужбина

Промени при командировките в чужбина

Елиминирането на вътрешните европейски граници и глобализирането на икономиката неминуемо води до повече бизнес сътрудничества на български компании с техни чуждестранни партньори. Това налага все по-често предприятия временно да командироват служители в чужбина – за...
С 1,97% поскъпва природният газ, реши КЕВР

С 1,97% поскъпва природният газ, реши КЕВР

От 1 октомври 2016 година цената на природния газ, по която „Балгаргаз“ следва да продава природен газ е 286,60 лв./1000 куб. м., или 30.80 лв./MWh, без акциз и ДДС. Новата цена на природния газ е с 1,97 % по-висока от досегашната. Това решение взе на...
G-HGK8EBKHTF