Данък „такси“ в София 850 лева.

Според  промяната в наредбата за местните данъци и такси данъка за всяка таксиметрова кола в София ще бъде 850 лева, след като през април влезе в сила новия данък върху таксиметров превоз за пътници, всяка община сама трябва да определи  размера на данъка между 300 и...
G-HGK8EBKHTF