Кризата в търговския регистър засегна множество компании.

Кризата в търговския регистър засегна множество компании.

Закъсненията при вписванията в Търговския регистър, които са факт от няколко седмици, рискуват да спънат дейността на десетки компании, които се търгуват на фондовата борса, но и не само на тях. Забавянето се случва няколко месеца, след като приета на крак...
G-HGK8EBKHTF