Професионални счетоводни услуги в София на конкуренти цени!

Ключът на успеха е в правилния избор! С нас Вие сте в сигурни ръце! Пестите време и пари! Ние сами посещаваме офисите на клиентите си, събираме натрупалата се документация и провеждаме консултации на място!

Доверете се на качеството!

Доверете се на нашия екип от специалисти и си осигурете експертната услуга, от която се нуждаете!

Доверете се на специалисти!

Нашия екип се състои от счетоводители с дългогодишен стаж! Те са на Ваше разположение!

Счетоводни услуги София – „Ел Ей Си Консулт“ ЕООД

Фирмата ни предлага счетоводни услуги и регистрация на фирми на най-добри цени в София.

Освен конкурентните цени, които можем да Ви предложим, ние гарантираме и за професионалното качество на обслужване на нашите клиенти, съобразени с последните промени и изисквания в нормативната база. Съгласно новия регламент за защита на личните данни, който влезе в сила от 25.05.2018г. дейността ни е изцяло съобразена с тях. Ние предлагаме еднократни счетоводни услуги, както и  пълно счетоводно обслужване на месечен и годишен абонамент , което включва:

Счетоводни услуги:

 • Осчетоводяване на документацията и информацията, съгласно Национални и Международни счетоводни стандарти.
 • Контрол върху натрупаните обороти на фирмите за достигане на прага определен от закона за регистрация по ЗДДС.
 • Изготвяне на периодични справки за удобство на нашите клиенти, свързани със задълженията към клиентите им и задълженията към доставчиците.
 • Изготвяне на справки-декларации по ДДС и подаването им с електронен подпис
 • Изготвяне на месечни и годишни оборотни ведомости
 • Годишно счетоводно приключване и изготвяне на годишен финонсов отчет и данъчна декларация, както и подаването им съответно с електронен подпис.

Труд и работна заплата:

 • Консултации относно формата на наемане на персонала
 • Изготвяне на договори, трудови и граждански
 • Изготвяне на месечните ведомости за работна заплата
 • Подготовка на платежните нареждания, свързани с преводите на заплати и осигуровки на служителите и самоосигуряващите се лица
 • Регистрация на самоосигуряващи се лица
 • Регистрация на трудови договори, допълнителни споразумения и др.
 • Изчисляване и подаване на болнични листове
 • Изготвяне, подаване и представяне на всяка допълнителна документация и информация, свързана с нуждите на предприятието и персонала им.

Данъчни консултации:

 • Данъчно-еффективни решения при различни казуси във вашия бизнес в областта на счетоводното и данъчното законодателство
 • Консултации във връзка с ДДС ефекти, корпоративно и лично подоходно облагане, еднократни данъци и всички други преки и непреки данъци, сделки между свързани лица и др.
 • Консултации отностно прилагнето на Спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане и изготвяне на искания за прилагането му.
 • Оформяне и помощ при попълване на различни данъчни и други декларации
 • Искания за възстановяване и прихващане на главници и лихви по данъчни и публични вземания

Административни услуги:

 • Събиране на документи от офиса на клиента
 • Подаване на документи към различни институции
 • Преводи, регистрации, пререгистрации на фирми и други
 • Подготвяне на документи и консултации относно банкови кредити
 • Изготвяне на договори и други документи.
G-HGK8EBKHTF